• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Ramowy rozkład dnia ( 8-godzinny)


7.30 – 8.30 - schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci
z niewielkim udziałem nauczyciela;
8.30-9.30 - przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową , grafomotorykę); zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze); swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
9.30 - 10.00 - ćwiczenia poranne , zabawy ruchowe ze śpiewem; stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.00- 10.30 - śniadanie - kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków kulturalnych i higienicznych; wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;
10.30 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego realizowane z całym oddziałem i w małych zespołach; nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka; organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą
(w miarę możliwości korzystanie z pomocy specjalistów).
11.00 - 12.00 – zabawy dowolne – realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer lub plac zabaw; zabawy w ogrodzie przedszkolnym– gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe;
12.00 – 12.30 – posiłek – kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu; właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku
12.30 – 13.30 - odpoczynek poobiedni; ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych , zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim; religia, język angielski, zajęcia komputerowe, udział w zajęciach plastycznych, muzycznych; innowacjach; przedszkolnych akcjach i przedsięwzięciach, ; zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię ; zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków; kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci;
13.30-14.30 swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno – techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów; zabawy integracyjne; gry dydaktyczne; zabawy ruchowe; kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci;                                                                                                14.30-15.00 - posiłek – kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu; właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku
15.00-15.30 Słuchanie opowiadań, bajek, baśni; gry i zabawy stolikowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci;

 

Ramowy rozkład dnia ( 5-godzinny)


8.30 -9.30 - schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci
z niewielkim udziałem nauczyciela; przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową , grafomotorykę); zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze); swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
9.30 - 10.00 - ćwiczenia poranne , zabawy ruchowe ze śpiewem; stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.00- 10.30 - śniadanie - kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków kulturalnych i higienicznych; wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;
10.30 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego realizowane z całym oddziałem i w małych zespołach; nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka; organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą
(w miarę możliwości korzystanie z pomocy specjalistów).
11.00 - 12.00 – zabawy dowolne – realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer lub plac zabaw; zabawy w ogrodzie przedszkolnym– gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe;
12.00 – 12.30 – posiłek – kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu; właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku
12.30 – 13.30 -  ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki, bajek muzycznych , zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim; udział w zajęciach plastycznych, muzycznych; innowacjach; zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków; swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno – techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry dydaktyczne; zabawy ruchowe; kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci;

 

 

Nasze Grupy

Grupa I

Grupa II