• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Do Naszego Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, które są podzielone na 2 oddziały 

MALUSZKÓW I STARSZAKÓW.


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 –15.30.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godz. 8.30-13.30 i jest bezpłatna. Przedszkole tworzy możliwość opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej. W przedszkolu znajdują się dwie przestronne sale wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Obok sal znajdują się szatnia i łazienka wyposażona w kabinę prysznicową. Na terenie placówki znajduje się również biblioteka, stołówka oraz sala gimnastyczna. Miejscem umożliwiającym zaspokajanie aktywności ruchowej jest mały plac zabaw oraz ogródek dydaktyczny z możliwością wyjścia na duży plac zabaw ze sprzętem terenowym.
Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje wielostronny i dynamiczny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań. W przedszkolu odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy i rodziców.
Oprócz zabawy ważną formą zdobywania wiedzy i umiejętności dzieci są w przedszkolu zajęcia obowiązkowe. Należą do nich:
- zajęcia ruchowe
- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecka
- zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych i kodowania
- język angielski
- innowacje pedagogiczne
Dużym walorem pracy przedszkola jest ścisła współpraca z rodzicami, którzy biorą aktywny udział w życiu przedszkola uczestnicząc w różnych uroczystościach, zajęciach otwartych, służą pomocą i pomysłami. Wspólnie bierzemy udział w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych oraz charytatywnych.
Przedszkole oferuje dodatkowo:
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia komputerowe
- Rytmikę
- Religię
NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
- szczęśliwe i zdrowe,
- wrażliwe, bezpieczne i kochające,
- twórcze i myślące,
- pewne siebie i otwarte.

Nasze Grupy

Grupa I

Grupa II