• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Do Naszego Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, które są podzielone na 2 oddziały – MALUSZKÓW I STARSZAKÓW.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 –16.00.


Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godz. 8-13 i jest bezpłatna. Przedszkole tworzy możliwość odpłatnego korzystania z wyżywienia (obiad, podwieczorek) oraz opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej. Odpłatność wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
W przedszkolu znajdują się dwie przestronne sale wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Obok sal znajdują się szatnia i łazienka wyposażona w kabinę prysznicową. Na terenie placówki znajduje się również biblioteka, stołówka oraz sala gimnastyczna. Miejscem umożliwiającym zaspokajanie aktywności ruchowej jest ogród przedszkolny ze w sprzętem terenowym: m.in. drabinki, zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki itp.

\

 

 

 

Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje wielostronny i dynamiczny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań. W przedszkolu odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci np.;
- Święto Pieczonego Ziemniaka
- Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Zabawa Karnawałowa
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
Oprócz zabawy ważną formą zdobywania wiedzy i umiejętności dzieci są w przedszkolu zajęcia obowiązkowe. Należą do nich:
- zajęcia ruchowe
- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecka
- zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych.

Dużym walorem pracy przedszkola jest ścisła współpraca z rodzicami, którzy biorą aktywny udział w życiu przedszkola uczestnicząc w różnych uroczystościach, zajęciach otwartych, służą pomocą i pomysłami. Wspólnie bierzemy udział w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych oraz charytatywnych.

Przedszkole oferuje dodatkowo:
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia komputerowe
- Rytmikę
- Religię
- Język angielski

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
- szczęśliwe i zdrowe,
- wrażliwe, bezpieczne i kochające,
- twórcze i myślące,
- pewne siebie i otwarte.

Nasze Grupy

Grupa I

Grupa II