• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

ETR Tekst łatwy do czytaniaPrzedszkole w Żegiestowie, Żegiestów 77A, 33-370 Muszyna

Do budynku Przedszkola prowadzą cztery wejścia bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Na terenie Przedszkola nie ma miejsc parkingowych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, z wyjątkiem umieszczonego w widocznym miejscu na korytarzach, planu ewakuacyjnego.
Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Posiada natomiast informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej oraz drzwi przeciwogniowe i przeciwdymowe. Placówka posiada procedury ewakuacyjne i przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

Nasze Grupy

Grupa I

Grupa II