Rozwój przez zabawę

Kreatywni opiekunowie
Nowoczesne, bezpieczne zabawki

Bezpieczeństwo dzieci

Wydzielone pomieszczenia
Ogrodzony teren

Koniec z nudą

Dwa place zabaw, boisko i łąka
Bogato wyposażone sale

Konkurs fotograficzny "Pierwsze odznaki wiosny"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ( w wieku od 2,5 - 6 lat) i rodziców.

2.      Technika: zdjęcie wywołane na papierze fotograficznym.

3.      Format: 18x 21 i większe.

4.      Przyjmujemy jedną prace.

5.      Termin ODDAWANIA prac: do 31 marca 2017 roku .

6.      Wyniki zostaną ogłoszone 03 kwietnia 2017 r.

7.      Każda praca powinna zawierać metryczkę na spodniej stronie pracy: imię i nazwisko autora, wiek.

8.      KRYTERIA OCENY: NAJCIEKAWSZE MOMENTY, PRZEDSTAWIAJĄCE BUDZĄCĄ SIĘ DO ŻYCIA PRZYRODĘ.

9.      Oceny prac dokona powołane przez Przedszkole jury.

10.    Przewidziane są 3 główne miejsca i wyróżnienia.

11.     Oddanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu wszystkich warunków regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

do góry