^Na górę strony
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Konkurs plastyczny "Kolory jesieni"

Regulamin konkursu plastycznego

”Kolory jesieni”

Cele konkursu:

v  rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody

v  uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią

v  stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich talentów.

Warunki uczestnictwa:

v  konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

v  warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice np. malarstwo, rysunek, wycinanka, naklejanka itp.

v  każdy uczestnik składa jedną pracę opatrzoną imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora

v  prace należy składać w terminie 17. – 25.10.2016 r.

Kryteria oceny prac:

v  zgodność z tematem

v  ogólny wyraz artystyczny

v  estetyka wykonanej pracy

v  umiejętność doboru różnych technik plastycznych

v   wkład pracy własnej dziecka.

Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez panią Dyrektor, która weźmie pod uwagę powyższe kryteria.

Kategorie wiekowe:

dzieci 3-4 lat

dzieci 5-6 lat

©2015 Przedszkole w Żegiestowie. Prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies, które mogą być zapisane w Twoim urządzeniu. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.